Petak, 25.09.2020.
 

DEKRET BISKUPA MARKUSA

OBVEZUJUĆI NAPUTCI ZA SVEĆENIKE I VJERNIKE SUKLADNO 5. DEKRETU MJESNOGA BISKUPA

Dragi vjernici!

Mjesni biskup mons. Markus Büchel je, nakon jasnih naputaka Saveznoga vijeća za suzbijanje širenja COVID-a 19 od 16. travnja 2020. i savjetovanja s Biskupijskim kriznim stožerom, dan kasnije tj. 17. travnja uputio svećenicima, pastoralnim djelatnicima i redovničkim zajednicama u Biskupiji svoj 5. poredu Dekret na istu temu. Ovdje ćemo, iz razumljivih razloga, u skraćenom obliku navesti najbitnije naputke iz najnovijega Biskupova dekreta koji, stupajući na snagu 27. travnja i ostajući na snazi do 8. lipnja 2020. , zamjenjuje sve dosadašnje Biskupove dekrete. Cjelovit izvornik Dekreta u PDF formatu dostupan vam je na našoj mrežnoj stranici.

Euharistijska slavlja i drugi oblici pobožnosti s narodom
Ne smiju se slaviti euharistijska slavlja (svete mise) s vjernicima, kako nedjeljom tako i radnim danima, niti organizirati drugi oblici javnih okupljanja. Svećenici, naprotiv, mogu i trebaju redovito privatno slaviti euharistijska slavlja. Vjernici su, tijekom trajanja ovih ograničenja, oslobođeni nedjeljne obveze slavljenja svete mise.

Krštenja
Sva krštenja se odgađaju do daljnjega.

Prve svete pričesti i krizme
Prve svete pričesti se ne mogu organizirati najmanje do 8. lipnja 2020., dok se proslave sakramenta svete potvrde odgađaju do iza ljetne stanke.

Bolesničko pomazanje i pričest starih i bolesnih osoba
Bolesničko pomazanje vjernicima može se dijeliti pojedinačno i uz strogo poštivanje propisanih mjera zaštite. Moguće posjete bolesnicima u staračkim domovina treba dogovoriti s upravama tih domova. Dopušteno je, uz poštivanje već spomenutih zaštitnih mjera, i svetu pričest nositi bolesnicima koji žive u svojim domovima. No, od tih obveza treba izuzeti pomoćnike koji spadaju u rizične skupine. Odgovorne osobe pritom moraju voditi urednu statistiku tko je, u koje vrijeme i s kojim osobama bio u doticaju.

Pokopi (sprovodi)
Pokopni obredi se, prema najnovijim saveznim odredbama, od 27. travnja 2020. mogu, uz pridržavanje svih higijenskih i zaštitnih odrednica, slaviti u nešto širem obiteljskom krugu (a ne u najužem obiteljskom krugu kako je bilo do sada!). Obredi se također mogu slaviti samo na otvorenom. U kapelicama i crkvama samo uz odobrenje nadležnih općinskih vlasti.

Mogućnosti pojedinačnog pastorala
Sve crkve u Biskupiji su tijekom dana, za pojedinačne pohode i molitve, otvorene. I pojedinačni oblici pastorala (poput nužne pojedinačne ispovijedi i neodgodivih duhovnih razgovora!) su, uz strogo pridržavanje vrijedećih propisa zaštite, također dopušteni. Svećenici i pastoralni djelatnici koji budu imali takve pojedinačne oblike pastorala, dužni su voditi urednu statistiku s kojim osobama su, kada i gdje imali doticaj.


slika_002.jpg  slika_003.jpg  slika_004.jpg  

width=50
Dekreti biskupa Markusa - 17. travnja 2020.