Utorak, 21.05.2024.
 
border=0

Vjerske istine

Deset Božjih zapovijedi
1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemaj drugih bogova uz mene!
2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud!
3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
5. Ne ubij!
6. Ne sagriješi bludno!
7. Ne ukradi!
8. Ne reci lažna svjedočanstva!
9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!
10. Ne poželi nikakve tuđe stvari!

Dvije zapovjedi ljubavi
1. Ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim     umom svojim.
2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

Dvije zapovijedi „od naravi“
1. Čini drugomu što je tebi drago da ti drugi učini.
2. Ne čini drugomu što ti nije drago da ti drugi učini.

Glavne istine katoličke vjere
1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i svim upravlja.
3. Duša je čovječja besmrtna.
4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.
5. Milost je Božja potrebna za spasenje.
6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.

Pet predispovjedi
1. Smisliti grijehe.
2. Pokajati se za grijehe.
3. Odlučiti ubuduće ne griješiti.
4. Ispovjediti sve grijehe.
5. Izvršiti pokoru za grijehe.

Sedam glavnih grijeha
1. Oholost
2. Škrtost
3. Bludnost
4. Zavist
5. Neumjerenost u jelu i piću
6. Srditost
7. Lijenost

Tri predpričesti
1. Ništa ne jesti i ne piti alkoholnih pića makar sat prije pričesti.
2. Biti čist od grijeha, osobito smrtnoga.
3. Temeljito vjerovati da pod prilikama kruha i vina primamo pravo tijelo i pravu
    krv Bogočovjeka Gospodina Isusa Krista.

Pet crkvenih zapovijedi
1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelje i u
    zapovjedne blagdane!
2. Posti zapovjedne poste i u određene dane se ne mrsi!
3. Svake se godine najmanje jedanput ispovjedi i o Uskrsu pričesti!
4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve!
5. Doprinosi za crkvene potrebe!

Sedam darova Duha Svetoga
1. Mudrost
2. Razum
3. Savjet
4. Jakost
5. Znanje
6. Pobožnost
7. Strah Božji

Osam blaženstava
1. Blago siromašnima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!
2. Blago krotkima, jer će baštiniti zemlju!
3. Blago onima koji tuguju, jer će se utješiti!
4. Blago žednima i gladnima pravednosti, jer će se nasititi!
5. Blago milosrdnima, jer će postići milosrđe!
6. Blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati!
7. Blago mirotvorcima, jer će se zvati sinovi Božji!
8. Blago progonjenima zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!