Četvrtak, 21.11.2019.
 
Sveci i svetišta

 


Sveti Andrija, apostol

Sveti Jakov della Marca, svećenik (1394. - 1476.)

Sveta Katarina, djevica i mučenica

Sveti Krševan, mučenik

Sveta Cecilija, djevica i mučenica

Sveti Nikola Tavelić, prvi hrvatski svetac (1340. – 1391.)

Sveti Martin, biskup

Sveti Karlo Boromejski, biskup (1538. - 1584.)

Sveti Martin de Porres, redovnik (1579. – 1639.)

Svi Sveti