Ponedjeljak, 25.09.2023.
 
Sveci i svetišta

 


Sveti Jeronim, svećenik

Sveti Mihael, Gabriel i Rafael, arkanđeli

Sveti Vjenceslav, mučenik (907.-929.)

Sveti Vinko Paulski (1581.-1660.)

Sveti Kuzma i Damjan, mučenici

Sveti Matej, apostol i evanđelist

Sveti Ivan Zlatousti, crkveni naučitelj

Sveti Marko Križevčanin, svećenik, mučenik

Sveti Zaharija, prorok

Sveti Grgur Veliki, papa (540. - 604.)