Nedjelja, 11.04.2021.
 
border=0

Sveti Leon IX., papa

19. travanja

Jedan od vrlo zaslužnih papa za obnovu Crkve u XI. stoljeću bio je sveti Leon IX. Pohađajući škole, zbog dobre naravi Bruno, kasniji Papa, stekao je mnogo prijatelja. Postavši svećenikom pozvan je na carski dvor na kojem se susreće s velikim svijetom politike i carstva, a pomalo i Crkve u odnosu prema državi. Za Bruninu osjetljivu narav bilo je bolno saznanje da veliki dio svećenika živi posve svjetovnog duha. Žalio je što car postavlja biskupe i opate kao svoje državne činovnike po principu tko više plati dobije veći položaj. Kada mu je bilo 24 godine poslanstvo grada Toula zatraži od njega da im postane biskup. Car je imao s Brunom druge planove ali on prihvati siromašnu biskupiju na rubu carstva. Kroz pune 22 godine biskupovanja Bruno je ulagao sve svoje snage za dobrobit i obnovu svoje biskupije. U kolovozu 1048. samo nakon 23 dana vladavine umro je papa Damaz II. Pravo imenovanja novog pape imao je njemački car, koji je ujedno bio i rimski car. Car i njegovi biskupi jednoglasno izaberu Bruna koji se tome opirao. U isto vrijeme u rimu su izabrali za papu Halinarda iz Lyona. Bruno je tražio kao preduvjet da prihvati papinstvo da ga za papu izabere i rimski kler i puk. Kao pokornik i hodočasnik Bruno se zaputi u Rim gdje ga puk i kler, potaknut njegovom dobrotom izabere za papu i on uzima ime Leon IX. Poznajući rane Crkve novi ih je papa odmah počeo liječiti. Sve one koji su novcem dobili titule i časti je svrgnuo i uspostavljao pravu crkvenu disciplinu. Više je bio na putu nego kod kuće u Rimu. Papa je posvuda sazivao sinode, propovijedao, posvećivao crkve, pohađao samostane. U južnu Italiju prodriješe tada Normani a kako Papa nije uspio dobiti pomoć za obranu sam se predao kao otkupnina za zarobljene. Normani su ga držali 9 mjeseci u zarobljeništvu ali su se prema njemu odnosili s poštovanjem i 12. ožujka 1054. Papa se slobodan mogao vratiti u Rim. Za njegova pontifikata dogodila se jedna od najvećih katastrofa u povijesti Crkve. Bio je to Istočni raskol. Veliki je Papa umro 19. travnja 1054. Njegovi su legati u Bizantu vodili pregovore s carigradskim patrijarhom, a onda ga izopćili. Papa je već davno bio mrtav, ali raskol ostade. Papa Leon IX. već je za života uživao glas sveca. Taj se glas poslije njegove smrti još više proširio. Dogodila su se po njegovu zagovoru i neka čudesna ozdravljenja. Papa Viktor III. godine 1087. izložio je njegovo tijelo na štovanje vjernicima. Danas ono počiva u bazilici sv. Petra.